Yükseköğretim Kurumları tarafından;

- Enstitü bünyesinde Yüksek Lisans / Doktora Programı açılması

- Fakülte, Yüksekokul bünyesinde Bölüm / Anabilim Dalı kurulması

- Meslek Yüksekokulu bünyesinde önlisans programı açılması

- Açık olan Program / Bölüme ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin başvurular YÖKSİS veri tabanı üzerinden Daire Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.
 

Söz konusu taleplerin aşağıda belirtilen ilgili formatlarda hazırlanmış dosyalar ile birlikte Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Enstitü Kurulu Kararı ile Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmekte olup Üniversitemiz Eğitim Komisyonu tarafından kabul edilen talepler, Üniversitemiz Senatosunun onayına sunulmakta ve onaylanan talepler ekleriyle birlikte YÖKSİS veri tabanı (ABAYS) üzerinden sisteme yüklenmektedir.

  • Her bir bölüm/program açma ve öğrenci alımı teklifi yapılmadan önce ilgili bölüm Akademik Personel bilgilerinin akademik.yok.gov.tr adresinden güncelliğinin sağlanması gerekmektedir.

 

Doktora ve Sanatta Yeterlilik Program Açma Dosyası 

Lisans/Önlisans Program Açma Dosyası

Yükseklisans Program Açma Dosyası