Üniversitemiz Akademik Takvimde Belirtilen Tarihlerde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders kayıt işlemleri yapılmaktadır.

 

Belirtilen süre Dahilinde Yapılmayan Ders Kayıtları Mazeret Kaydına tabi olacaktır.

 

Ders kayıt işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için aşağıdaki uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir:

  • Öğrenci numarası ve şifre ile sisteme giriş yaptıktan sonra “Ders Kayıt İşlemleri” menüsüne giriniz. Ders Kayıt ekranınızda sayfasının en üst kısmında Harç Bilgileri ile ilgili alanları kontrol ediniz. ( İkinci aktif üniversiteyi üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz ve Hazırlık Sınıfında ilk yıl başarısız olup şuan hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerimize harç bilgileri yansımaktadır.)

 

  • Ders Kayıt menüsünden ders seçimleri yapılıp Danışman Onayına gönderilecektir.

 

  • İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda GANO’su 1,80’in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda yalnızca daha önce başarısız oldukları ve/veya DD ve DC notu aldıkları derslerden en fazla 30 AKTS derse kayıt yaptırabilirler.

 

  • GANO’su her yarıyıl sonunda 1,80 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencileri ise danışmanlarının onayını almak kaydıyla güz ve bahar yarıyıllarında en fazla 45 AKTS derse kayıt yaptırabilirler.

 

  • İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda, GANO’su 2,80 ve üstünde olan lisans öğrencileri; öğrenim gördüğü yarıyıllarda almadığı ders veya alıp başarısız olduğu ders olmamak şartıyla danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak derslere kayıt yaptırabilirler.